Enklare företagande
med löneoutsourcing

Vi skräddarsyr din lönetjänst

Enklare företagande
med löneoutsourcing

Vi skräddarsyr din lönetjänst

Outsourca lönearbetet och få tid till annat

Tycker du att lönerna tar alldeles för mycket tid och kraft i ditt dagliga arbete? Skulle du vilja ägna mer tid åt själva kärnverksamheten i företaget?

Välkommen att anlita oss för löneoutsourcing i Göteborg. Vi tar hand om hela eller delar av företagets lönearbete – vi skräddarsyr en lönetjänst som passar ditt företag.

Löneoutsourcing som gör vardagen enklare

Om du anlitar våra professionella, erfarna och lyhörda lönekonsulter för att hantera dina löner så kommer din vardag som företagare att flyta på enkelt och smidigt. Vi erbjuder tjänster inom hela löneområdet samt rådgivning och stöd inom frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö.

Vi arbetar kontinuerligt med att automatisera våra processer för att arbetet ska bli effektivare för alla parter. Därför använder vi enkla och användarvänliga webbaserade systemprogram.

Vi är ett ganska nytt företag på marknaden, men erfarenhet har vi gott om. Vi arbetar med personlig kontakt i fokus och skräddarsyr effektiva lösningar efter kundens önskemål och krav – alltid inom ramarna för lagar och avtal.

löneoutsourcing Göteborg

En lyhörd partner inom löneoutsourcing

Vill du anlita oss för löneoutsourcing i Göteborg så får du en partner som är lyhörd, pålitlig och effektiv. Vi lyssnar på dig och skapar en lönetjänst som fungerar smidigt och enkelt.

Vi kan ta hand om antingen hela eller delar av företagets löneadministration. Om ni exempelvis har system som fungerar så behöver ni inte byta ut dem, då hjälper vi till med andra delar av arbetet istället.

Om du väljer oss som partner inom löneoutsourcing i Göteborg får du tillgång till ett team av specialister med breda erfarenheter inom lön, pensioner och säkerhet. Vi erbjuder support för medarbetare, chefer och experter inom löner.

Stor teknisk kompetens

Vi blir dessutom ditt företags tekniska partner inom löneadministration. Vi har hand om systemdriften, sköter uppgraderingar och säkerhet och anpassar systemet efter ändringar i lagar och regler på löneområdet.

Vi har erfarenhet av att hantera löner i många olika branscher. Vi är lyhörda och förbättrar i samarbete med våra kunder ständigt våra tjänster. Vi är dagens och framtidens expert inom löneadministration.

Idag använder vi ett lönesystem som klarar av de flesta filformat och även en lösning via API.

Ett brett utbud tjänster

Här är några av de delar som vi kan hjälpa till när ni anlitar oss för löneoutsourcing:

  • Tolkning av kollektivavtal. Vi hjälper till att tolka och tyda avtal och branschpraxis. Våra medarbetare är kunniga och erfarna inom de avtalsmässiga aspekterna av löneadministration.
  • Kvalitetssäkring av processer. Vi kartlägger och analyserar löneprocessen och sparar på det sättet både tid och pengar åt företaget. En kvalitetssäkrad löneprocess effektiviserar lönehanteringen.
  • Statistik. Vi kan upprätta statistik om många aspekter inom lönesystemet. Konjunktur, lönestruktur, frånvaro- och personalstatistik. I vårt system för statistik är det enkelt att tar fram rapporter för statistikunderlag och beslutsfattande. Denna statistik gör det enklare att få bra överblick över lönerna och därmed ökar chanserna till bättre beslut.
  • Rådgivning. Vi hjälper dig med tips och råd om allt som har med löner att göra. Detta inkluderar även frågor som rör inkomstskatter.
  • Löneväxling. Idag erbjuder många arbetsgivare de anställda förmånen att löneväxla mot tjänstepension. Vi kan hjälpa ditt företag att hitta rätt pensionslösning för de anställda.
  • Tjänstepensioner. Vi kan via filöverföring hjälpa er att administrera tjänstepensioner. Vi rapporterar till exempelvis FORA och Collectum.

Outsourcing lön Göteborg – när passar det bäst?

Löneoutsourcing passar olika bra vid olika lägen ett företags utveckling. Ett exempel på detta är när ett företag går igenom en förändringsprocess och avdelningar minskas eller renodlas. Lönehantering är ofta en relativt enkel uppgift att bryta loss och outsourca för att frigöra tid och resurser till annat.

Löneoutsourcing är en bra lösning när lönehanteringen hanteras av en person är den sårbar för sjukdom, ledigheter och personal som lämnar företaget. Med hjälp av löneoutsourcing finns det alltid en back-up.

Vi garanterar en säker lönehantering

Ett annat bra skäl för att outsourca lönerna är när man vill begränsa insynen. Vi kan säkra konfidentialiteten och minska risken att känsliga uppgifter sprids utanför företagets väggar.

Vid uppköp och sammanslagningar av företag är lönefrågor ofta komplicerade och det kan löna sig att plocka in en extern kompetens som kan hjälpa till med breda kompetenser.

Välkommen att kontakta oss om ditt företag är i behov av våra tjänster inom löneoutsourcing i Göteborg med omnejd.

Löneoutsourcing med engagemang, kompetens och moderna system